فا
کیسه های کاشت

کیسه های کاشت

 

کیسه های کاشت وارداتی توسط  این شرکت  دارای گارانتی مقاومت در مقابل آفتاب و سرما به مدت 10 سال میباشد و برای کشت و نگهداری مجدد و نگهداری درخت و گل در یک محل یا جابه جایی آن بوسیله لودر تراکتور و یا لودرهای بزرگتر جهت حمل دو تن خاک و درخت در یک کیسه امکان پذیر میباشد.

کیسه های کاشت به جای کوزه های سفالی یا پلاستیکی و یا حتی گلدان های ساخته شده از چوب و فلز برای کاشت درختان تا ارتفاع 5 متر قابل استفاده میباشد.

کیسه 11 لیتری بدون دسته به اندازه 24 در 25 سانتی متر                                                     

کیسه 15 لیتری دارای دو دسته به اندازه 29 در 24 سانتی متر                                                  

کیسه 20 لیتری دارای دو دسته به اندازه 32 در 25 سانتی متر  

کیسه 25 لیتری دارای دو دسته به اندازه 34 در 28 سانتی متر                                                              

کیسه 35 لیتری دارای دو دسته به اندازه 37 در 33 سانتی متر  

کیسه 45 لیتری دارای دو دسته به اندازه 38 در 40 سانتی متر  

کیسه 75 لیتری دارای دو دسته به اندازه 46 در 46 سانتی متر

 

کیسه 200 لیتری دارای چهار دسته به اندازه 65 در 60 سانتی متر

 

کیسه 400 لیتری دارای چهار دسته به اندازه 92 در 60 سانتی متر  

کیسه 800 لیتری دارای چهاردسته به اندازه 110 در 85 سانتی متر

 

کیسه 1000 لیتری دارای چهار دسته به اندازه 120 در 90 سانتی متر  

 

کیسه کاشت سبزیجات دارای هفت محل کشت هفت نوع سبزیجات دارای اسپنج برای نگهداری آب به اندازه 19 در 30 

کیسه کشت گل برای کشت 16 گل به اندازه 19 در 45

 

کیسه کشت 20 نوع گل به اندازه 19 در 58