فا
آموزشی

آموزشی

 

•     تماشای گل و گیاه و درخت و تماشای زیستگاه آنها، در یک محل گرم و مرطوب  بنام گلخانه استوائی و گلخانه دیگر گرم و خشگ مانند جنوب کشور  و سومی دارای هوای مطبوع مدیترانه ای است،  این گلخانه ها بازدیدکنندگان را به محیط زیست و تنوع گیاهی علاقمند میسازد.

•     دانش آموزان و سایر بازدیدکنندگان به پرورش گل و گیاه و سبزیجات علاقمند میشوند و امکاناتی فراهم میشود که خود گل بکارند و آبیاری کنند.

•     فارغ التحصیلان رشته های باغبانی با متخصصین و استادان فن ایرانی و خارجی آشنا میشوند و به ادامه تحصیل و تجربه در رشته های مختلف باغبانی علاقمند میگردند.

•     گروههای متخصصن باغبانی از کشورهای خارجی در ارتباط نزدیک با استادان و گلخانه داران بزرگ قرار میگیرند همه میدانیم که امروزه گلخانه داری و حتی باغداری کار سودمندی در ایران نیست و علت آن عدم آگاهی و تخصصی است ولی  باغهای گیاهشناسی اصفهان و کیش از طرف بخش خصوصی به این مشکلات خواهد پرداخت و وظیفه ای که از طرف بخش عمومی بی تو جهی شده است، توسط بخش خصوصی  این وظائف مهم انجام خواهد شد.