فا
آخرین اخبار سایت

 آقای مهندس بصیری جهت گفتگو در مورد سرمایه گذاری و مشارکت سازمانهای...

موضوع طرح: احداث مجموعه باغ گردشگری با محوریت باغهای گیاهشناسی با رویکرد ارتقاء علمی و فرهنگی کشاورزی و ایجاد بنیاد نیکوکاری.
مساحت...

 

مذاکرات برای خرید ساختمان های فضایی بین این شرکت و طراحان و تولید کنندگان ساختمان های فضایی در جریان است که 3000 متر مربع گلخانه...


از جمله اهداف اجرای این طرح، معرفی و نمایش روش های نوین استفاده از انرژی های طبیعی جایگزین به منظور کاهش آلاینده های زیست محیطی و...

باغ گیاهشناسی در اصفهان
باغ گیاهشناسی در اصفهان با رویکرد گردشگری
باغ گیاهشناسی در کیش
باغ گیاهشناسی در کیش
محصولات جهت باغبانی
لوازم باغبانی، کیسه های کاشت، تولیدات گیاهی ...
انرژی های نو و تجدید شونده
انرژی های نو و تجدید شونده
سرمایه گذاران خیر اندیش
مدیران،سرمایه گذاران خیر اندیش، مهندسین
کشت بافت
روشی پیشرفته در تکثیر گیاه
تکنولوژی
کاهش اثرات از مصرف بی رویه انرژی
آموزشی
مشارکت بیشتر مردم در امر حفظ منابع طبیعی