فا
بخش اخبار

تازه ترین خبرها از پروژه

1394/01/29
فرستاده شده توسط  مدير سايت
1404 بار نمایش

 

مذاکرات برای خرید ساختمان های فضایی بین این شرکت و طراحان و تولید کنندگان ساختمان های فضایی در جریان است که 3000 متر مربع گلخانه نمایشی و 5000 متر مربع گلخانه تولیدی با سیستم فضایی ساخته شود که ارتفاع این ساختمان ها از 15 تا 20 متر خواهد بود و طبقات متعددی در آنها تعبیه خواهد شد. 5000 متر گلخانه معمولی از جنس و ساختار درجه یک اروپایی برای مقایسه در کنار آنها قرار خواهد گرفت تا 10000 متر مربع گلخانه تولیدی تکمیل شود.